Informacije prema EU Općoj uredi o zaštiti osobnih podataka

Sukladno st. 4 čl. 7 EU-Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odgovoran je:

Creditreform d.o.o.
Božidara Adžije 19
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6311 477
Fax: +385 1 6311 499
creditreform@creditreform.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenika za zaštitu osobnih podataka može se kontaktirati na:

Creditreform d.o.o.
Marijana Cindrić
Tel: +385 1 6311 477
Fax: +385 1 6311 499
E-Mail: info@creditreform.hr

 

Konkretno, naša baza podataka sadrži informacije o nazivu poslovnog subjekta, imenu odgovorne osobe, adresi, profesionalnoj aktivnosti i financijskim pokazateljima, te o obvezama i platnoj sposobnosti.

Podaci potiču iz javno dostupnih izvora kao što su javni registri, internet, tisak i ostali mediji, te iz prikupljenih podataka o nenaplaćenim potraživanjima.

Svrha obrađivanja prikupljenih podataka jest pružanje informacija o kreditnoj sposobnosti traženog poslovnog subjekta, uključujući ostale podatke vezane uz kreditnu sposobnost, kao i korištenje za izravni marketing. Pravna osnova za obradu je članak 6. (1f) EU Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Prema članku 6. (1f) EU Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, izvješća sa podacima koji su pohranjeni mogu se izdati samo ako korisnik vjerodostojno dokaže legitiman interes za dobivanje tih informacija. Ako se podaci prenose u zemlje izvan EU, to se vrši na temelju tzv. Standardnih ugovornih klauzula, koje možete pronaći na sljedećem linku:

eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/

Legitiman interes u gore navedenom smislu može biti: odluka o pokretanju poslovne suradnje, dugovanje, provjera kreditne sposobnosti, ugovor o osiguranju, nenaplaćena potraživanja, informacije za provedbu ovrhe.

Klijenti su domaće i inozemne kreditne institucije, leasing tvrtke, osiguravajuća društva, telekomunikacijske tvrtke, poduzeća koja upravljaju potraživanjima, veleprodajne i maloprodajne tvrtke i druge tvrtke koje dostavljaju dobra i obavljaju usluge na osnovi računa. U skladu sa zakonskim odredbama dio postojećih podataka iz naših poslovnih baza podataka dostavlja se drugim tvrtkama za njihove baze podataka, među ostalim koriste se za potrebe direktnog marketinga i za ažuriranje, kao i za provjeru i proširenje adresnih zapisa.

Podaci se čuvaju sve dok je njihova upotreba neophodna za ispunjenje svrhe pohranjivanja. Upotreba se obično ograničava na razdoblje pohrane od početnih tri godine. Nakon isteka, provjerava se da li pohrana još uvijek potrebna. Ukoliko nije, podaci se brišu na dnevnoj bazi. U slučaju ispunjenja ugovora, podaci će biti izbrisani točno tri godine nakon završetka. Upisi u registru dužnika bit će izbrisani dan nakon isteka tri godine od datuma upisa.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u našim bazama podataka. Ako su podaci pohranjeni o Vama netočni, imate pravo na ispravak ili brisanje. Ako odmah nije moguće utvrditi jesu li podaci netočni ili ispravni, imate pravo blokirati upotrebu podataka sve do razjašnjenja. Ako su Vaši podaci nepotpuni, imate pravo nadopuniti podatke.

Ako ste dali pristanak na obradu podataka koji su kod nas pohranjeni, imate pravo opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka na temelju Vašeg pristanka prije opoziva.

Na obradu podataka možete uložiti prigovor nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Slanje podataka nama nije propisano zakonom ili ugovorom, niti je neophodno za ispunjenje ugovora. Niste dužni proslijediti nam tražene podatke. Ukoliko nam ne proslijedite svoje podatke, to može otežati ocjenjivanje Vaše kreditne sposobnosti, koju su zatražile kreditne institucije ili Vaši dobavljači, što u konačnici može rezultirati da Vam kredit ili predujam od strane dobavljača budu odbijeni.

 

Pravo na prigovor

Obrada pohranjenih podataka obavlja se primarno radi zaštite legitimnih interesa vjerovnika i ostalih klijenata, koji uglavnom nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili služi utvrđivanju i obrani pravnih zahtjeva. Samo zbog razloga koji proizlaze iz određenih situacija, koje morate dokazati, možete se suprotstaviti obradi Vaših podataka. Ako se takvi posebni razlozi mogu dokazati, podaci se više neće obrađivati. Ako se Vaši podaci obrađuju u svrhu oglašavanja i marketinga, imate pravo prigovoriti na to u bilo kojem trenutku. Tada se Vaši podaci više neće obrađivati u tu svrhu.

© 2021 Savez asocijacije Creditreform

Creditreform d.o.o.

Božidara Adžije 19
HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 6311 477
Fax: +385 1 6311 499

info@creditreform.hr

www.creditreform.hr

Kontakt