Creditreform International

Premostite granice uz pomoć Creditreform-a International

Profesionalna potpora za smanjenje kreditnog rizika u međunarodnim poslovima 

Creditreform International e.V. je osnovan 1995. godine. Ova organizacija ima sjedište u Neuss-u (Njemačka), koordinira aktivnostima 169 ureda diljem Europe i zadužena je za korporativni standard bonitetnih izvješća i naplate potraživanja. Creditreform International ima neovisne urede u slijedećoj 21 europskoj zemlji, kao i u Kini:

Za deteljnije informacije posjetite >> www.creditreform.com

© 2021 Savez asocijacije Creditreform

Creditreform d.o.o.

Božidara Adžije 19
HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 6311 477
Fax: +385 1 6311 499

info@creditreform.hr

www.creditreform.hr

Kontakt